Warunki hodowlane

Produkcja zwierzęca ma przynosić zyski. Jednak na jej opłacalność wpływa nie tylko prawidłowe żywienie zwierząt, hodowla, pielęgnacja i inne rzeczy, które są do wykonania przy samych zwierzętach. Niezbędne jest zadbanie o małą pracochłonność, a także niskie koszty produkcji. By móc zachować opłacalność całej inwestycji, równie ważny, o ile nie jednym z najważniejszych czynników, pozostają warunki, w jakich hodowane są zwierzęta. Przed faktycznym wykonaniem danego budynku rolniczego, pod uwagę należy wziąć wymagania bytowe zwierząt. Powierzchnię, jaka niezbędna będzie do ich prawidłowej hodowli i rozwoju. Niemałe wymagania odnoszą się do wymiarów funkcjonalnych. Dziś jednak idąca naprzód technologia, unowocześnienia, jak i znacznie większe wiedza, pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby budownictwa rolniczego, w tym zakresie. Nie tyle udaje się stworzyć, co doskonale projektuje się i wykonuje budynki, która gwarantują odpowiedni mikroklimat, przestrzeń dla zwierząt hodowlanych, jak i ich bezpieczeństwo.