Projektowanie zabudowy

budynek gospodarczy

Dzisiejsze budownictwo rolnicze jest znacznie bardziej nowoczesne i przystosowane do aktualnych wymagań unijnych i nie tylko. Dzięki temu opłacalność produkcji zwierząt wzrasta, jednocześnie nie umniejszając warunkom hodowlanym. Projektowanie poszczególnych budynków, niezależnie od tego czy mają one być wolno stojącymi, czy też mają tworzyć jedną, funkcjonalną zabudowę, to niezwykle ważny, jak nie najważniejszy etap. Liczy się też konstrukcja sama w sobie, czyli jej trwałość i możliwość bezpiecznego użytkowania przez długie lata. Jednocześnie istotne jest zastosowanie materiałów, które zagwarantują zachowanie odpowiednich warunków mikroklimatu niezbędnego do prawidłowego chowu i rozwoju zwierząt. Nowoczesne materiały, wysokiej jakości oraz najnowocześniejsze technologie dają efekt w postaci oszczędności, maksymalizacji powierzchni niezbędnej dla zwierząt, ale i budynków innego rodzaju, w tym dla personelu, przy jednoczesnej minimalizacji nakładów pracy i czasu, jaki trzeba poświęcić na hodowlę. Oszczędności, które wpływają na opłacalność, ale nie kosztem warunków chowu – to dobre oszczędności – które dobry projektant jest obecnie w stanie już na etapie planowania inwestycji zaprojektować i wyliczyć. Kliknij tutaj.