Formy zabudowy gospodarczej

Budynki, w których utrzymywane są zwierzęta hodowlane, określane są, jako inwentarskie. Wyróżnić można trzy podstawowe formy zabudowy. Budynki pawilonowe, pojedyncze i wolno stojące. Mogą takowe tworzyć układ grzebieniowy, pierścieniowy, wachlarzowy bądź też gwieździsty. Zabudowa blokowa to budynki o różnym przeznaczeniu, które zostają powiązane przestrzennie ze sobą, tworząc jeden zespół funkcjonalny. Ostatni rodzaj zabudowy to zabudowa monoblokowa, czyli cały program produkcyjny obiektu wielkostadnego, który zostaje zlokalizowany w jednym budynku o zwartej formie rzutu. To od gatunku hodowanych zwierząt uzależnione są rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz technologiczne. Efekty chowu zwierząt w dużej mierze uzależnione są również od mikroklimatu, który zostanie stworzony w poszczególnych budynkach dla zwierząt. Dlatego tak ważnym elementem w projektowaniu przyszłego obiektu inwentarskiego, jest zastosowanie odpowiednich materiałów. Dla optymalizacji kosztów i należytych warunków.