Nowoczesne budownictwo inwentarskie

Czym powinien charakteryzować się nowoczesny budynek inwentarski? Aby całość produkcji zwierząt była opłacalna, liczą się odpowiednie materiały służące do wykonania konstrukcji, a w efekcie końcowym budynków bądź jednego, zintegrowanego i funkcjonalnego systemu. Nowoczesny budynek inwentarski musi więc spełniać szereg wymogów. Zarówno względem samego budownictwa, jak i warunków niezbędnych do prawidłowego chowu zwierząt. Rozwiązania konstrukcyjne oraz…

Formy zabudowy gospodarczej

Budynki, w których utrzymywane są zwierzęta hodowlane, określane są, jako inwentarskie. Wyróżnić można trzy podstawowe formy zabudowy. Budynki pawilonowe, pojedyncze i wolno stojące. Mogą takowe tworzyć układ grzebieniowy, pierścieniowy, wachlarzowy bądź też gwieździsty. Zabudowa blokowa to budynki o różnym przeznaczeniu, które zostają powiązane przestrzennie ze sobą, tworząc jeden zespół funkcjonalny. Ostatni rodzaj zabudowy to zabudowa…

Obory

Obora stanowi budynek najczęściej wykorzystywany dla bydła domowego. Nowoczesne obory, które tworzone są z przeznaczenie na hodowle o większej skali, charakteryzują się konstrukcjami i zachowaniem warunków mikroklimatu, dzięki którym bydło przez całą dobę może w ów przebywać. Najnowocześniejsze konstrukcje to nie tylko trwałe i estetyczne wykonania. To przede wszystkim pełna automatyzacja, dzięki czemu za podawanie…

Chlewnie i chlewy

Chlewnia stanowi budynek przeznaczony do chowu trzody chlewnej. To budynki dość dużych rozmiarów, w którym hodowla odbywa się na znacznie większą skalę. Zaś w tych, gdzie hodowana jest niewielka liczba świń, określa się mianem chlewu. Do obiektu takowego mogą należeć również inne obiekty gospodarskie związane z hodowlą, na przykład parnik czy też skład paszy. Tradycyjnie…

Czynniki opłacalności hodowlanej

Jak powinny wyglądać budynki inwestorskie? Które czynniki są najważniejsze i wreszcie, które elementy powinny być priorytetowe podczas tworzenia budynków inwentarskich, by produkcja zwierzęca stała się opłacalną? Poza opłacalnością, uwzględnienia wymaga fakt, iż zwierzęta potrzebują odpowiedniej przestrzeni, jak i warunków klimatycznych oraz innych aspektów do hodowania. Nie będzie opłacalną ta inwestycja, w której postawi się na…

Warunki hodowlane

Produkcja zwierzęca ma przynosić zyski. Jednak na jej opłacalność wpływa nie tylko prawidłowe żywienie zwierząt, hodowla, pielęgnacja i inne rzeczy, które są do wykonania przy samych zwierzętach. Niezbędne jest zadbanie o małą pracochłonność, a także niskie koszty produkcji. By móc zachować opłacalność całej inwestycji, równie ważny, o ile nie jednym z najważniejszych czynników, pozostają warunki,…