Czynniki opłacalności hodowlanej

Jak powinny wyglądać budynki inwestorskie? Które czynniki są najważniejsze i wreszcie, które elementy powinny być priorytetowe podczas tworzenia budynków inwentarskich, by produkcja zwierzęca stała się opłacalną? Poza opłacalnością, uwzględnienia wymaga fakt, iż zwierzęta potrzebują odpowiedniej przestrzeni, jak i warunków klimatycznych oraz innych aspektów do hodowania. Nie będzie opłacalną ta inwestycja, w której postawi się na niską jakość wykonania, stłoczenie zwierząt na małej powierzchni, nieodpowiedniej jakości pożywienie, by pozornie uzyskać jak najwięcej. Nie wspominając o konieczności zachowania wymogów budowlanych (zobacz), w związku z tworzeniem zaplecza inwentarskiego. Priorytetowe czynniki dla opłacalności całej hodowli, to jakość pożywienia, dostęp do niego, wymiary funkcjonalne, nowoczesne technologie, zastosowanie odpowiedniej liczby pomieszczeń. Konstrukcje, które będą trwałe, wysokie jakościowo i pozwalające zapewnić niezbędne warunki prawidłowego chowu i rozwoju zwierząt, na większą skalę.