Formy zabudowy gospodarczej

Budynki, w których utrzymywane są zwierzęta hodowlane, określane są, jako inwentarskie. Wyróżnić można trzy podstawowe formy zabudowy. Budynki pawilonowe, pojedyncze i wolno stojące. Mogą takowe tworzyć układ grzebieniowy, pierścieniowy, wachlarzowy bądź też gwieździsty. Zabudowa blokowa to budynki o różnym przeznaczeniu, które zostają powiązane przestrzennie ze sobą, tworząc jeden zespół funkcjonalny. Ostatni rodzaj zabudowy to zabudowa…

Obory

Obora stanowi budynek najczęściej wykorzystywany dla bydła domowego. Nowoczesne obory, które tworzone są z przeznaczenie na hodowle o większej skali, charakteryzują się konstrukcjami i zachowaniem warunków mikroklimatu, dzięki którym bydło przez całą dobę może w ów przebywać. Najnowocześniejsze konstrukcje to nie tylko trwałe i estetyczne wykonania. To przede wszystkim pełna automatyzacja, dzięki czemu za podawanie…