Budynek inwentarski

budynek inwentarski

Budynek inwentarski służy do utrzymywania zwierząt gospodarskich. W obecnych czasach postęp technologiczny i coraz to nowsze materiały konstrukcyjne, pozwalają na tworzenie nowoczesnych budynków, które nie tylko spełniają wymagania i normy względem ogólnie pojętej hodowli oraz rolnictwa. Najnowocześniejsze technologie pozwalają optymalizować procesy hodowlane. W ten sposób uzyskuje się maksymalne wyniki, przy możliwie niskich nakładach pracy oraz…

Chlewnie i chlewy

Chlewnia stanowi budynek przeznaczony do chowu trzody chlewnej. To budynki dość dużych rozmiarów, w którym hodowla odbywa się na znacznie większą skalę. Zaś w tych, gdzie hodowana jest niewielka liczba świń, określa się mianem chlewu. Do obiektu takowego mogą należeć również inne obiekty gospodarskie związane z hodowlą, na przykład parnik czy też skład paszy. Tradycyjnie…

Czynniki opłacalności hodowlanej

Jak powinny wyglądać budynki inwestorskie? Które czynniki są najważniejsze i wreszcie, które elementy powinny być priorytetowe podczas tworzenia budynków inwentarskich, by produkcja zwierzęca stała się opłacalną? Poza opłacalnością, uwzględnienia wymaga fakt, iż zwierzęta potrzebują odpowiedniej przestrzeni, jak i warunków klimatycznych oraz innych aspektów do hodowania. Nie będzie opłacalną ta inwestycja, w której postawi się na…