Warunki hodowlane

Produkcja zwierzęca ma przynosić zyski. Jednak na jej opłacalność wpływa nie tylko prawidłowe żywienie zwierząt, hodowla, pielęgnacja i inne rzeczy, które są do wykonania przy samych zwierzętach. Niezbędne jest zadbanie o małą pracochłonność, a także niskie koszty produkcji. By móc zachować opłacalność całej inwestycji, równie ważny, o ile nie jednym z najważniejszych czynników, pozostają warunki,…